+84(0)4 66839888
bvp.bp.lube@gmail.com

TECH VISION PLUS 20W-50; API: CH-4/CG-4/SL

DIESEL ENGINE OIL

Sản phẩm của chúng tôi mang đến cho động cơ của bạn, sự em ái và mạnh mẽ, động cơ hoạt động tối ưu công suất, thời gian thay dầu kéo dài hơn so với sản phẩm tương đương khác.

 

Đặc tính kỹ thuật

Chỉ tiêu kỹ thuật

Phương pháp

ASTM

Đạt và vượt

Độ nhớt động học ở 100oC (cSt)

D 445

12.5-16.3

Chỉ số độ nhớt (VI) Min

D 2270

130

Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (oC) Min

D 92

230

Độ tạo bọt 93,5 oC  Max (% Vt)

D 892

50/0

Tổng hàm lượng kim loại (% Wt) Min

D 4628

0.4

Trị số kiềm tổng (mgKOH/g) Min

D 2896

10

Hàm lượng nước (%Vt) Max

D 95

0/0

Cold Cranking Simulator ở - 35oC (Cp) Max

D 5293

6500

0